www.familiestart.nlwww.kiesreis.nl

 

DISCLAIMER
  Op deze website van Kiesreis en Familiestart zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website's te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

   

   

 1. Kiesreis en Familiestart hebben zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website's en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Kiesreis en Familiestart staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Kiesreis en Familiestart aanvaarden geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Kiesreis en Familiestart aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

   

 2. Kiesreis en Familiestart garanderen evenmin dat deze website's foutloos of ononderbroken functioneren. Op deze website's wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Kiesreis en Familiestart niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Kiesreis en Familiestart wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

   

 3. Verwijzigingen, links en beeldmateriaal die door Kiesreis en Familiestart zelf zijn geplaatst en inbreuk zouden maken op bepaalde rechten zullen na bericht verwijderd worden. Vermeldingen van website's die door anderen worden aanbevolen worden geplaatst indien deze binnen de context van de desbetreffende site passen(ter beoordeling webmaster) en een link of banner plaatsen die via betreffende site ook aanroepbaar is. Indien na 1 maand blijkt dat geen link of banner is geplaatst wordt de desbetreffende link zonder bericht verwijdert.

   

 4. De informatie in advertenties op de website's Kiesreis en Familiestart zijn de verantwoordelijkheid van de betreffende adverteerder. Kiesreis en Familiestart kunnen geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

   

 5. Kiesreis en Familiestart plaatsen geen sex en porno gerelateerde websites enz..Kiesreis en Familiestart doen er alles aan de sites geschikt te houden voor zeer jong tot zeer oud. Alles wat in de ogen van de webmaster hiermede strijdig is wordt niet geplaatst.

   

  Copyright
  Kiesreis en Familiestart, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

   

  Linken
  Linken en verwijzen naar de pagina's van Kiesreis en Familiestart op internet mag altijd. Kiesreis en Familiestart stellen het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

   

  familiestart@familiestart.nl  Hoe is het weer? Komt er zon, sneeuw of regen!

  Aktuele files en weer.